วัตถุมงคล

รับทำวัตถุมงคล พระผง พระเหรียญ พระบูชา พระตั้งหน้ารถ
ล๊อคเก็ต ผ้ายันต์ สติกเกอร์ติดหน้ารถ รับแกะแบบพิมพ์พระโดยช่าง
ผู้ชำนาญ และรับหล่อพระพุทธรูปและพระเกจิต่างๆ รูปหล่อบุรพมหากษัตริย์และบุคคลสำคัญต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ตลอดจนรับจัดพิธีโดยจัดพราหมณ์และเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีไว้บริการด้วยอื่นๆ
ผลงานการจัดสร้างเหรียญพระเกจิอาจารย์ต่างๆ ที่สำคัญของประเทศไทยผลงานการจัดสร้างพระผงต่างๆ
ผลงานการจัดทำล๊อคเก็ตประเภทต่างๆกลับสู่ด้านบน