ธรรมมาสน์-บุษบก-ฉัตร-โกศ
 
 จำหน่ายธรรมาสน์ 3 ชั้น ธรรมาสน์ 2 ชั้น ธรรมาสน์ปาติโมกข์  
มีทั้งแบบลงรักปิดทอง แบบฝังมุก สีเนื้อไม้
ไม้สัก ไม้เนื้อแข็ง 


 
บุษบกทรงจตุรมุขแกะลายลงรักปิดทองร่องกระจก
สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป พระบรมสาริกธาตุ และอรหันตธาตุ


โกศบรรจุอัฐิไม้สัก

ฉัตรกลางแจ้ง


ธรรมมาสน์ 2ชั้น สีเนื้อไม้ ปิดทอง


  ธรรมมาสน์เทศน์ 1ชั้น ติดกระจก
                   
  
         ธรรมมาสส์เทศน์ 3ชั้น ติดกระจก
 
                                                                                                       

 

ธรรมมาสน์ ๒ ชั้นไม้เนื้อแข็งแกะลายปิดทองสำหรับพระธรรมกถึกนั่ง
แสดงพระธรรมเทศนานำศาสนธรรมมาสู่พุทธศาสนิกชน


ธรรมมาสน์ ๓ ชั้นไม้สักแกะลายลงสีอนุรักษ์เนื้อไม้สำหรับถวายให้
พระธรรมกถึกแสดงพระธรรมเทศนาหรือพระสงฆ์นั่งสวดพระปาติโมกข์ธรรมมาสน์ ๓ ชั้นไม้สักฝังมุกลายไทยอย่างวิจิตรบรรจง
ผู้มีจิตศรัทธาซื้อจัดหาถวายไว้ตามวัดต่างๆ จะได้อานิสงส์มากมาย
เพราะพระสงฆ์นำไปใช้ได้ทั้งการแสดงธรรมและสวดปาติโมกข์

ขาตั้งรูป ปิดทอง


 

กลับสู่ด้านบน