ตู้พระไตรปิฎก-ตู้พระอภิธรรม
 

 
 
ตู้ใส่หนังสือพระไตรปิฎกไม้สัก แกะลายฉลุ

 ตู้ใส่หนังสือพระไตรปิฎกไม้สัก แกะลาย
 
   
                              
                     ตู้พระอภิธรรมมุก
                            
                       ตู้พระอภิธรรมปิดทอง
   
                                              
       ภูษาโยงไฟฟ้ามุก แบบกดปุ่ม                        ภูษาโยงไฟฟ้าแบบกดปุ่ม
   
                       
                    ตู้บริจาคไม้ มี ๓ขนาด
 
                                หนังสือพระอภิธรรม
 
   

กลับสู่ด้านบน