พานพุ่ม-กรวยสักการะ-แพขมา
 

   
พานพุ่มผ้า ร้อยอุบะคาดมาลัย พานพุ่มผ้า ร้อยอุบะ
   
   
พานพุ่มบานไม่รู้โรย ร้อยอุบะ พานพุ่มบานไม่รู้โรย แต่งพาน
   
   
พานพุ่มผ้าเงินทอง พานพุ่มผ้าเงินทองติดตราสัญลักษ์
   
   
   
พานพุ่มผ้าเงินทองยอดฉัตร  พานพุ่มเลื่อมยอดตุ้ม
   
 พานพุ่มผ้าแต่งบายศรี  พานพุ่มผ้าแต่งพานร้อยอุบะ
   
 พานพุ่มผ้าคาดมาลัย   พานพุ่มผ้าคาดมาลัย
   
  พานพุ่มผ้าคาดมาลัย  พานพุ่มผ้าคาดมาลัย
   
 
  พานพุ่มผ้าคาดมาลัย  พุ่มมุกกลีบบัวลงทอง ร้อยอุบะ
   
   
 พานพุ่มผ้าตราสัญลักษ์ พานพุ่มผ้าตราสัญลักษ์ 
   
 
 
 พานพุ่มผ้าตราสัญลักษ์ พานพุ่มผ้าตราสัญลักษ์ช่อแก้ว
   
 
 พานพุ่มบานไม่รู้โรย มาลัยเกลียว พานพุ่มดอกมะลิ ติดตราสัญลักษณ์
   
 พานพุ่มดอกมะลิ ฟ้าขาว ติดตราสัญลักษณ์
 พานพุ่มดอกมะลิ สีฟ้า ติดตราสัญลักษณ์
   
 พานพุ่มบานไม่รู้โรย คาดมาลัย
 พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีม่วง
   
 พานพุ่มบานไม่รู้โรย ตราสัญลักษ์
พานพุ่มดอกรัก
   
   
พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีเหลืองแดง  พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีแดง 
 
พานพุ่มบานไม่รู้โรยตราสัญลักษ์
พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีเหลือง 
 
 พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีฟ้า  พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีม่วง 
 
  พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีม่วงขาว  พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีขาว 
 
  พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีแดง  พานพุ่มบานไม่รู้โรยคาดดอกรัก
   
   
 พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีเหลืองชมพู พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีแดงเหลืองเขียว 
   
   
 พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีชมพูขาวฟ้า พานดอกบัว สีเขียว 
    
 
พานพุ่มดอกบัว แพขมาทรงเครื่อง สีเหลือง 
 
 แพขมาทรงเครื่อง สีชมพู แพขมาทรงเครื่อง สีฟ้า
   
 แพขมาทรงเครื่อง สีทอง  แพขมาทรงเครื่อง สีแดง
    
 
 แพขมาทรงเครื่อง  แพขมาดอกข่าร้อยอุบะ 
 
แพขมามาลัยผ้า  แพขมาดอกข่า
   


 
 
 ครอบไตรธรรมจักรลูกปัด สีทอง ครอบไตรดอกรัก-ธรรมจักร
   
ครอบไตรดอกรัก-ช่อเอื้องหลวง ครอบไตรดอกพุด-ช่อเอื้องหลวง สีส้ม


 
 
ครอบไตรพุ่มผ้าดอกรัก ครอบไตรสัตตบงกช สีทอง
 ครอบไตรสัตตบงกช สีเงิน
ครอบไตรบัวหลวง สีชมพู
   
   
 ครอบไตรลิลลี่ใหญ่ สีชมพู
 ครอบไตรกุหลาบบาน สีแดง
 
 
 ครอบไตรเยียบีร่า สีบานเย็น
ครอบไตรกุหลาบตูมหยุดน้ำ สีเหลือง
 ครอบไตรเบญจมาศ สีเหลือง
 พานแว่นฟ้า
   
กรวยคู่สวด ยอดตาล
กรวยคู่สวด ประยุกต์พานโตก
   
กรวยคู่สวด ประยุกต์พานโตก กรวยคู่สวด ประยุกต์พานโตก
   
กรวยคู่สวดดอกข่า กรวยคู่สวดดอกข่า
   

 กรวยคู่สวดกลีบผกา  กรวยคู่สวดกลีบผกา
   
 
 กรวยคู่สวดกลีบบัว ชุดกรวดน้ำอุปัชฌาย์
   
ต้นเทียนประยุกต์ ต้นเทียนประยุกต์
   
ต้นเทียนกลีบบัว ต้นเทียนผ้าย้อม
   ต้นเทียนประยุกต์ ต้นเทียนดอกชบา
   
ชุดต้นเทียนหม้อข้าว ชุดต้นเทียนแบบคูลเลอร์
    พุ่มทองน้อย พุ่มทองน้อย
    พุ่มทองน้อย ฉัตรดิ้นโปร่งใหญ่
   ฉัตรตาข่ายมุก พุ่มเรซิ่นเงินทองบายศรีเทพ พานดอกบัวประดับโต๊ะหมู่ 
 
เครื่องทองน้อยมุก  เครื่องทองน้อยทองเหลือง
   
   
พานรองคอม้าร้อยอุบะ พานรองบายศรี
   
 

กลับสู่ด้านบน