ย่าม
 
รับทำย่าม ตาลปัตร หมอนอิง ผ้ารับประเคน

มีผ้าไหมแท้ ไหมอิตาลี ไหมญี่ปุ่น ผ้าโทเร
ปักด้วยจักรคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย โดยช่างผู้ชำนาญงาน
ฝีมือปราณีตโดยสามารถออกแบบเป็นตัวอย่างให้ท่านได้ดูก่อน
ที่ร้านคิดราคาไ
ม่แพงเราผลิตเอง สั่งมากราคายิ่งถูกมาก อานิสงส์การถวายย่าม
เปรียบเหมือนการได้สร้างวัตถุไว้สำหรับเก็บทรัพย์สิน เงินทอง

หรือเป็นเช่นการสร้างถุงเงินถุงทองไว้ให้แก่ตัวท่านเอง


 
 
   
     
     
     
     
         
     
     
        
     
     
         
     
     
          
     
     
        
     
     
        
     
     
         
     
     
            
     
     
            
      
     
            
     
     
           
     
     
             
     
     
            
     
     
            
     
     
              
     
     
              
     
     
               
     
     
             
     
     
                
     
     
              
     
     
                
     
     
               
     
     
            
     
     
             
             
     
           
 
     
     
          
     
     
             
     
     
              
       
 
 
     
     
                  
     
     
       
     
     
         
     
     
              
     
     
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
 
     
     
     
                
 
             
     
           
         
     
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
     
     
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
        
 
 
     
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

กลับสู่ด้านบน