กรอบใส่ตราตั้ง-ขาตั้งตาลปัตร
กรอบใส่ตราตั้งปิดทอง ขาตั้งปิดทอง กรอบใส่ตราตั้งมุกลายไทย   ขาตั้งมุก
กรอบใส่ตราตั้งมุกลายดอกโบตั๋น ขาตั้งตาลปัตรมุก ขาตั้งตาลปัตรมุก ขาตั้งตาลปัตรปิดทอง
   

กลับสู่ด้านบน