โรงเย็น-อื่นๆ 

โคมเวียนเทียน อานิสงส์การถวายทำให้จิตใจสว่าง
สบาย ไร้ทุกข์ มีแต่สุขใจ


 


โคมเวียนเทียนมีแบบเเก้วและพลาสติก
 


ใบโพธิ์เสียบธนาบัติปักพุ่มกฐิน ผ้าป่า อานิสงส์การถวายทำให้มีเงินทองมากมายเสมือนดังใบโพธิ์
 

กลดธุดงค์สำหรับพระสงฆ์ผู้ออกบำเพ็ญเพียร อานิสงส์การถวายทำให้มีที่พึ่งที่อาศัยและ
ครอบครัวมีความสงบสุขร่มเย็นเสมือนกลดซึ่งเป็นที่อาศัยและให้ความร่มเย็นแก่พระสงฆ์
ผู้ออกจารึกบำเพ็ญเพียร
ผู้สนใจจะซื้อโลงศพถวายวัดหรือสมาคมสงเคราะห์ต่างๆ
เรามีโลงแบบต่างๆ ไว้บริการจำหน่ายท่านในราคาเป็นกันเอง


 
โลงเย็นลายดอกพิกุล ประดับด้วยเทพพนมและนางฟ้านำดวงวิญญาณพาสู่สรวงสวรรค์

 

 
โลงเย็นประดับด้วยเทพพนมมาคอยรับดวงวิญญาณสู่สรวงสวรรค์

 

 
โลงเย็นลายดอกพิกุล ประดับด้วยเทพพนมและนางฟ้าเพื่อนำพาดวงวิญญาณสู่สรวงสวรรค์

 

 
โลงเย็นประดับด้วยเทพบุตรและนางฟ้าเพื่อนำพาดวงวิญญาณสู่สรวงสวรรค์

 

 
โลงเย็นลายมุกทองประดับด้วยเทพพนมเปิดม่านทองรองรับดวงวิญญาณ

 

 
โลงเย็นลายมุก ประดับด้วยเรือล่องนาวานำพาดวงวิญญาณสู่สรวงสวรรค์

 

 
โลงเย็นลายมุกทอง ประดับด้วยเทพบุตรและหมู่เทพธิดานำพาดวงวิญญาณสู่สรวงสวรรค์

 

 

โลงเย็นลายมุกสีน้ำเงิน ประดับด้วยเทพบุตรและดอกประทุมมาเพื่อนำพาดวงวิญญาณสู่สวรรค์ 
 

กลับสู่ด้านบน