เครื่องมุก
 
 

 


 


 
โต๊ะหมู่ ๙ มุกลายจีน โต๊ะหมู่ ๗ มุกลายไทย
   
   

 

 
กรอบตราตั้งมุกลายดอกโบตั๋นขาตั้ง กรอบใส่ตราตั้งมุกลายไทยไม้สัก ขาตั้งมุก
   
   

           
  เครื่องทองน้อยมุก ตู้พระอภิธรรมมุก
   
   
   

                       


 
ขาตั้งตาลปัตรมุก    ขาตั้งตาลปัตรปิดทอง มีดตัดหวายพร้อมแท่นรองฝังมุก
   
   


 
 

 

ธรรมมาสน์ ๓ ชั้น ไม้สักฝังมุกลายไทย
เชียงเทียน, กรวดน้ำ, กะบะมุก
   


 
โตกมุก โกฐทองเหลือง ติดมุก
   
   
   

 ขาตั้งตาลปัตรทรงน้ำเต้า

 
   
   
   

กลับสู่ด้านบน